De sidste 14 år har jeg hver eneste dag arbejdet for at sætte Thy og Mors på den politiske dagsorden. Gennem årene har jeg opnået en række lokale, konkrete resultater. Dem finder du herunder. 

i sidste valgperiode har jeg sikret: 

 • 600 mio. kr. til opgradering og udvidelse af A34
 • 16,1 mio. kr. til sundhedshuse i Thy og Mors
 • STATSLIG MEDFINANSIERING PÅ 125 MIO. KR. TIL UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN
 • Nyt erhvervsfremmesystem med lokal forankring i nykøbing 
 • 78 flere pladser på  MEDICINSTUDIET PÅ AALBORG UNIVERSITET
 • LETTERE ADGANG TIL FLAG- OG LAGMIDLER 
 • SALG - IKKE LUKNING - AF TRANUM KLIT CAMPING
 • 30 MIO. TIL DANSK SKALDYRSCENTER PÅ MORS
 • 19 MIO. TIL ØSTERSMODTAGECENTER PÅ MORS 
 • STATENS MUSEUM FOR KUNSTS FILIAL I DOVERODDE
 • dispensation til at bygge ferieparker i strandbeskyttelseslinjen 
 • 1,3 mio. kr. ekstra til nationalpark fra 2019 til 2023
 • EU-godkendelse til BRUG af SØSTJERNER I FODERSTOF til svin
 • ØSTERILD VINDMØLLE TESTCENTER ER UDVIDET MED TO SYDLIGE MØLLER OG UDEN LYS OM NATTEN  
 • HØJERE REALKREDITBELÅNING TIL SOMMERHUSE
 • 51 STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TIL SKAT I THISTED
 • ERHVERVSDRIVENDE SLIPPER FREMOVER FOR UNØDIGE AFGIFTER SÅSOM PSO og NOX. Vi har også sænket ARVEAFGFITen
 • BREDBÅNDSPULJEN HAR FRA 2016-2018 HJULPET MERE END 12.000 ADRESSER
 • DRAMA A PÅ MORSØ GYMNASIUM OVERLEVEDE TRODS GYMNASIEREFORMEN
 • Et landmandsægtepar i VESLØS VILLE BLIVE FÆLDET AF LANDBRUGSPAKKEN §3 - så DEN fik jeg ÆNDRET 
 • 1,7 MIO. KR. AF NATURPAKKENS 20 MIO. GIK TIL THY i 2016 

hertil kommer de nationale resultater, der tæller i Thy og Mors:

 • 1 mia. kr. ekstra til de nuværende fællesaftaler om kystsikring
 • boligjobordning er permanentgjort 
 • liberalisering og modernisering af planloven
 • LANDBRUG- OG FØDEVAREERHVERVet FIK BEDRE VILKÅR MED LANDBRUGSPAKKEN FRA 2015


I tidligere valgperioder har jeg sikret: 

 • Statslige medfinansiering til oprettelse af Dansk Skalddyrcenter i 2011
 • Hastighedforøgelse på A26
 • Mere fair udligning til Thisted og Morsø under den tidligere S-ledede regering: Thisted fik 2 mio. kr. mere og Mors fik 5,5 mio. kr. ekstra 
 • Oprettelse af nedrivningspuljen fra 2009 blev på Venstres initiatiforlænget i 2013 
 • Strammere kondemneringsregler 
 • Forsøgsordning med modulvogntog - her blev Thy og Mors medtaget på mit initiativ, ligesom A11 fra Holstebro over Thisted til motorvejsnettet i Nordjylland er  udbygget
 • Oprettelse af lægeuddannelse på Aalborg Universitet 
 • Da den første nationalpark skulle udpeges var jeg med til at kæmpe for, at Nationalpark Thy blev Danmarks første nationalpark
 • Forhindring af nedklassicificering af A29 mellem Hanstholm og Østerild. Derfor har strækningen fortsat status af statslige hovedlandevej
 • I forbindelse med auktionen over 800mHz-frekvensbåndet var jeg med til at sikre krav om, at vinderen skulle udbrede dækningen til postnumre, der i dag har ringe dækning - herunder en række nordjyske
 • Med Vækstpakken 2013 lykkedes det at få afskaffet sodavandsafgiften og reduceret ølafgiften
 • Havnepakke II fra 2010 understøttede udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn med 30 mio. kr.
 • Fuld hjemtagning af fiskerimidler fra EU under VK-regeringen
 • En lokal enkeltmandsvirksomhed henvendte sig til mig. Nu er erhvervslicensen helt afskaffet 
 • I Hanstholm kom den årlige julebasar i klemme i forhold til Spillemyndigheden i 2012. Nu er spillelovgivningen ændret, så foreninger ikke er forhindret i at indsamle penge 
 • Et trappeindeks for spildevand, så konkurrenceevnen ikke forringes for nogle erhverv
 • Autosæder pålægges i fremtiden ikke 180 pct. i afgift 
 • Som skatteordfører sikrede jeg, at skatteborgerne har fået valgfrihed til selv at vælge, om ens klage skal behandles i et lokalt ankenævn eller hos Landsskatteretten
 • For at fremme bosætning i landkommuner indførte VK-regeringen i 2007 højere kørselsfradrag for pendlere i landkommunerne. Den udvidede vi, så den omfattede både Morsø og Thisted Kommune