Siden jeg kom i Folketinget første gang i 2005, har jeg arbejdet udfra et liberalt synspunkt om, at Danmark skal forblive mulighedernes samfund. Alle skal have lige muligheder - ingen skal hindres på grund af adresse, opvækst eller pengepung. Det kæmper jeg stadig for!
Thumbnail

For et frit og bæredygtigt danmark

Jeg kæmper for

  • En grøn omstilling med fokus på vækst og jobskabelse i Nordjylland med vores unikke sol, hav og vindressourcer for øje 
  • At responstiderne på ambulancer til yderområder reduceres, så vi får mindre skævhed i sundhedsvæsenet 

  • At det ulovligt lukkede minkerhverv behandles anstændigt og ikke skal vente til 2027 med at få erstatning 

  • At fastholde og udvikle lokale arbejdspladser i Nordjylland gennem styrkelse af dansk landbrug og fiskeri 

  • At tredoblingen af beskatningen på familieejede virksomheder rulles tilbage for at sikre og fastholde nordjyske arbejdspladser 

  • Mere valgfrihed til den enkelte og mindre statslig indblanding i danskernes hverdag

  • Tryghed om danskernes økonomi. Nej til stigende skatter og afgifter. Derimod skattestop og lavere skat på arbejde

Det betyder, at

Klimaambitioner og vækst går hånd i hånd

Den grønne omstilling er en mulighed for at skabe endnu flere grønne, danske arbejdspladser. Men det er afgørende, at vi griber muligheden, og at løsningerne ikke gør det sværere og dyrere at drive virksomhed. Løsningen på klimaudfordringerne er ikke at sende gode, solide arbejdspladser ud af landet. Jeg mener, at vi skal skabe grønne arbejdspladser - ikke miste dem. Nordjylland har unikke forhold i sol-, vind- og vandressourcer. Jeg vil kæmpe for, at der bliver sat skub i den grønne arbejdsvækst i Thy og på Mors.


Et trygt sundhedsvæsen tæt på

Det danske sundhedsvæsen er i knæ. Der er brug for flere ressourcer og en langt større tryghed for patienterne – uanset hvor man bor i landet. Det er ikke rimeligt, at man skal vente så længe på akuthjælpen i landkommunerne. Derfor vil vi i Venstre oprette 15 nye akutberedskaber i Danmark, så vi får responstiderne ned. Også manglen på praktiserende læger er fortsat en udfordring i tyndt befolkede områder. Der skal derfor uddannes markant flere praktiserende læger til at sikre lægedækningen i hele landet.


Fastholdelse og udvikling af landbrugs- og fødevareerhverv i Nordjylland

Danske fødevarer er grønnere og bedre. Inden for både landbrug og fiskeri er Danmark blandt de bedste til at udvikle klima- og miljøeffektiv produktion. Det skaber vækst og arbejdspladser - Ikke mindst udenfor de store byer. Landbrug og fiskeri er vigtige erhverv i Nordjylland. Jeg mener, at der skal skabes bedre rammer og ikke flere benspænd for vores erhverv

Bedre infrastruktur i hele landet

Udbygning af vejnettet er vigtigt for erhvervstransporten, men også for danskerne, der skal til og fra arbejde. Bedre internet- og mobildækning er hjørnestenen i vores velfærdssamfund. Det skal være nemt og effektivt at komme i kontakt med sundhedsvæsnet, arbejdspladsen og hinanden.


Tredoblet beskatning af familieejede virksomheder svækker beskæftigelsen i Nordjylland

Hver fjerde nordjyde har været ansat i en familieejet virksomhed. Virksomhederne står for en stor del af beskæftigelsen udenfor de store byer. Derfor er det katastrofalt for landområderne, at regeringen har indført en tredobling på generationsskiftebeskatningen. Jeg mener, at tredoblingen skal tilbagerulles, så familier trygt kan overdrage til næste generation, og så vi fastholder virksomhederne i landområderne.


Respekt for danskernes penge

Stigende priser presser danskernes økonomi, og danske familier må vende hver en krone. Vi er på vej ind i et økonomisk stormvejr, hvor det bliver dyrere og dyrere at være dansker. Samtidig har regeringens 40 skattestigninger gjort danskerne fattigere. Det er ikke holdbart. Derfor er det på tide, at vi får en borgerlig regering med respekt for danskernes penge. En stemme på mig og på Venstre er en økonomisk ansvarlig stemme, der vil genindføre skattestoppet, så det ikke bliver dyrere at være dansker.