Torsten Schack Pedersen

Medlem af Folketinget og Venstres Erhvervsordfører

Lokale Mærkesager

Siden jeg kom i Folketinget første gang i 2005, har jeg arbejdet udfra et liberalt synspunkt. Mit mål er at sætte Thy, Mors og hele Nordjylland på den politiske dagsorden. 


DET SKAL BEDRE KUNNE BETALE SIG AT ARBEJDE

Ingen kan være tjent med en situation, hvor der er bedre økonomi i at modtage kontanthjælp end at have arbejde. For mig er det et spørgsmål om rimelighed - og derfor er det en drivkraft for mig at ændre rammerne, så den enkelte får mest mulig frihed. Der er nu engang mest frihed i at tjene sine egne penge.

ETABLERING AF 2+1 STRÆKNINGER PÅ RUTE 26/34 OG RUTE 11

Infrastruktur og god fremkommelighed er altafgørende for at sikre vækst og velstand. Derfor kæmper jeg for, at Nordjylland får en udvidelse af rute 26/24 og rute 11.

YDERLIGERE FORØGELSE AF OPTAGET PÅ MEDICINSTUDIET I AALBORG

Vi har lægemangel i de danske landdistrikter. Hvis vi øger optaget på medicinstudiet i Nordjylland, er der store chancer for, at de færdiguddannede læger vælger at blive i Nordjylland. Det er helt afgørende, at alle kan tilses af en læge – uanset hvor i landet man bor.

STYRKE TURISMEINDUSTRIENS RAMMEVILKÅR

I 2015 havde turismen i Danmark en omsætning på hele 97,5 mia. kr. Det gavner os alle sammen, og derfor er det enormt vigtigt, at vi styrker turismeindustriens rammevilkår endnu mere. 

LIGE ADGANG TIL SUNDHED UANSET HVOR MAN BOR I DANMARK

Ingen danskere skal straffes for at bosætte sig i landdistrikterne, derfor knokler jeg hårdt for, at danskere i min kreds sikres den bedst mulige adgang til sundhed.

FLERE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TIL NORDJYLLAND

Danmark er i ubalance, fordi Socialdemokraterne centraliserede statslige arbejdspladser i de store byer. Siden 2015 har vi indflyttet 4.000 statslige arbejdspladser til mindre byer – og vi er slet ikke færdige. Danmark skal i bedre balance, og landdistrikterne må ikke tabes af syne. Derfor skal vi have endnu flere arbejdspladser til Nordjylland.

MERE RETFÆRDIGHED I DET KOMMUNALE UDLIGNINGSSYSTEM

Mange kommuner uden for hovedstadsområdet har en anspændt økonomi. Derfor vil jeg stå vagt om rimeligheden i det kommunale udligningssystem, så vi sikrer et ordentligt serviceniveau i hele landet.

FORTSAT KAMP FOR BEDRE MOBIL- OG BREDBÅNDSDÆKNING

Vi bliver mere og mere digitale – heldigvis. Derfor kæmper jeg som IT-ordfører for, at mobil- og bredbåndsdækningen på vestkysten bliver lige så god som i Hovedstaden.

EN MILJØREGULERING, DER IKKE SKADER LANDBRUGET

En fjerdedel af dansk eksport kommer fra danske landbrug. Derfor ligger det mit hjerte nært, at vi også fremover sørger for, miljøreguleringen ikke hæmmer landbruget, og landbruget ikke ødelægger vores natur og miljø.  

 NÆRHED I RETSBETJENINGEN

I forbindelse med retskredsreformen for 2006 blev det besluttet at oprette et afdelingskontor under hovedtingstedet i Holstebro. Afdelingskontoret skulle sikre lokal behandling af lokale sager, men udviklingen går den forkerte vej... 

Alt for mange lokale sager med lokale parter behandles i Holstebro, så borgere, advokater og bisiddere skal rejse til Holstebro for at få behandlet en mindre lokal sag. Det er slet ikke rimeligt, at systemet på den måde kommer før borgerne. Derfor kæmper jeg hårdt for, at der fortsat skal være et afdelingskontor i Thisted, så sager med lokale vidner behandles lokalt.