Siden jeg kom i Folketinget første gang i 2005, har jeg arbejdet udfra et liberalt synspunkt om, at Danmark skal forblive mulighedernes samfund. Alle skal have lige muligheder - ingen skal hindres på grund af adresse, opvækst eller pengepung. Det kæmper jeg stadig for!


Min Politik

Min PolitikMin Politik

Min Politik

Thumbnail

For et frit og bæredygtigt danmark

Lokalt kæmper jeg for

 • AT BEVARE DE FRIE SKOLER
 • Thisted sygehus skal bevare sin akutfunktion 
 • En bedre mobildækning i Thy og på Mors
 • at Etablere en 2+1 strækning på rute 26/34 og på rute 11 
 • Yderligere forøgelse af optaget på medicinstudiet i Aalborg 
 • Ordentlige og forudsigelige rammevilkår for fiskeriet 
 • LAndbrugspolitikken skal laves med respekt for miljøet
 • Flere statslige arbejdspladser til Nordjylland 
 • Mere retfærdighed i det kommunale udligningssystem 
 • Mere udvikling i landdistrikterne 
 • Konsekvent udlændingepolitik

Det betyder, at:

1. Sundhed kender ingen adresse

Vi skal have et stærkt sundhedsvæsen, som sætter patienten i centrum. Patienter skal tilses med korte ventetider, uanset hvor de bor i Danmark. Vi skal sikre nærheden i sundhedstilbuddene og udbrede det frie valg.

2. Danmark er for dem der kan og vil

Vi skal føre en konsekvent og kontant udlændingepolitik. Vi skal sige velkommen til dem, der integrerer sig og udvise dem, der modarbejder danske værdier. De flygtninge, der er i landet, skal i højere grad forsørge sig selv, indtil de kan sendes hjem til et land uden konflikt.

3. Bedre rammevilkår for erhvervslivet

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Et stærkt og velfungerende erhvervsliv er afgørende for at skabe vækst og velstand. Derfor skal der være gode vilkår for at drive såvel som etablere virksomhed.

4. Bedre infrastruktur i hele Danmark

Udbygning af vejnettet er vigtigt for erhvervstransporten, men også for danskerne, der skal til og fra arbejde. Bedre internet- og mobildækning er hjørnestenen i vores velfærdssamfund. Det skal være nemt og effektivt at komme i kontakt med sundhedsvæsnet, arbejdspladsen og hinanden.