Torsten Schack Pedersen

Medlem af Folketinget og Venstres Fiskeriordfører og Ordfører for den Finansielle Sektor samt Turisme og Forbrugerforhold

Lokale resultater, 

der tæller


Jeg er liberal, fordi jeg mener, at det enkelte menneske har det bedst, når det har mest mulig frihed og størst muligt ansvar. En statslig klientgørelse har den modsatte effekt! Sådan har jeg haft det siden, jeg indmeldte mig i Venstres Ungdom Thy som blot 17-årig. 

Vi skal have lige muligheder i hele Danmark. Derfor skal have fokus på udviklingen i landdistrikterne. Vi skal etablere ordentlig infrastruktur, udbrede internet- og mobildækningen, bringe sundhedstilbuddene tættere på borgeren og skabe flere lokale arbejdspladser. 


Dét skaber et Danmark i bedre balance.